Seminář OZNAČOVÁNÍ chem. látek/směsí/odpadů napříč předpisy

Termín není zatím uveden

Nové značení nebezpečných odpadů podle novely zákona o odpadech, nařízení CLP a novely vyhlášky. Nový identifikační list nebezpečných odpadů. Značení látek/směsí/odpadů/výrobků podle ADR (např. při odesílání). Značení chemických látek a směsí podle nařízení CLP.

Hlavní témata semináře:

 • Nové značení nebezpečných odpadů podle novely zákona o odpadech a nařízení CLP, nové ILNO
 • Značení látek/směsí/odpadů/výrobků podle ADR (např. při odesílání)
 • Značení chemických látek a směsí
 • V souvislosti s problematikou označování budou dále řešena tato témata:
 • Školení pracovníků - co a jak školit při nakládání s chemickými látkami
 • Bezpečnostní listy a expoziční scénáře v podnikové praxi v souvislosti s BOZP
 • Novela zákona č. 258/2000 Sb. - začlenění klasifikace CLP, nová písemná pravidla a další změny v oblasti CHLS na pracovišti

Název:

Seminář OZNAČOVÁNÍ chem. látek/směsí/odpadů napříč předpisy

Chci zaregistrovat místo na semináři

Termín:

Zahájení:

9.00 hod. Předpokládané ukončení: 14.00 hod. Prezence od 8.30.

Program:

Program: (9.00 hod - cca 14.00 hod.)

 • Školení pracovníků - co a jak školit při nakládání s chemickými látkami
 • Bezpečnostní listy a expoziční scénáře v podnikové praxi v souvislosti s BOZP
 • Novela zákona č. 258/2000 Sb. - začlenění klasifikace CLP, nová písemná pravidla a další změny v oblasti CHLS na pracovišti
 • Nové značení nebezpečných odpadů podle novely zákona o odpadech a nařízení CLP, nové ILNO
 • Značení látek/směsí/odpadů/výrobků podle ADR (např. při odesílání)
 • Značení chemických látek a směsí:
  • značení zařízení s obsahem látek/směsí (např. nádrže, potrubí, sklady)
  • značení látek/směsí pro vlastní potřebu (např. náhradní obaly)
  • při uvádění látek/směsí na trh (např. při výrobě, dovozu, přebalování)

Délka trvání:

1 den

Přednášející:

Ing. Hana Krejsová

Místo konání:

Praha: Svaz českých a moravských výrobních družstev, Václavské náměstí 21, Praha 1

Brno: Svaz českých a moravských výrobních družstev, Kozí 4, 656 99 Brno

Cena:

1 983 Kč + DPH. Účastnický poplatek zahrnuje občerstvení, studijní materiály. Cena včetně DPH je 2 400 Kč. Způsob platby: fakturou či hotově na místě

Kontakt:

Kontaktní osoba:
Ing. Jan Vilím
Wcontact s.r.o.
U král. louky 8
Praha 5
tel. 257 310 542,
e-mail: info@ekonoviny.cz