Seminář CHEMICKÁ LEGISLATIVA V PRAXI: povinnosti uživatelů, výrobců, dovozců a distributorů CHLS

 15.10.2018: Praha

Základní seminář pro PRŮMYSL a OBCHOD o povinnostech v dodavatelském řetězci při uvádění chemických látek a směsí na trh či do oběhu (dovoz, výroba, distribuce, prodej, internetový prodej). Základy nařízení REACH a CLP. Oznamování látek na MZd a ECHA. Bezpečnostní listy. Povolování a omezování látek (SVHC látky). Klasifikace, balení a označování podle CLP - základní principy. Zákon 258/2000 Sb.: nakládání s chemickými výrobky.


Hlavní témata:

 • Základní principy nařízení REACH a CLP včetně důležitých aktualizací
 • Povinnosti v dodavatelském řetězci při uvádění chemických látek a směsí na trh
  (balení, značení, průvodní dokumentace)
 • Bezpečnostní listy - základní povinnosti
 • Oznamování směsí a detergentů na MZd
 • Oznamování látek na ECHA, povolování, omezování – základy týkající se látek, směsí, a předmětů
 • Klasifikace, balení označování podle CLP - základní principy nařízení a důrazem na praxi v rámci dodavatelského řetězce.
 • Základní povinnosti při nakládání s chemickými výrobky na pracovišti (zákon 258/2000 Sb., NV 375/2017 Sb., vyhl. 180/2015 Sb.)

Název:

Seminář Chemická legislativa v praxi: povinnosti uživatelů, výrobců, dovozců a distributorů CHLS

Chci zaregistrovat místo na semináři

Termín:

15.10.2018: Praha

Zahájení:

9.00 hod. Předpokládané ukončení: 14.00 hod. Prezence od 8.30.

Program:

Určeno pro:

Osoby dotčené nařízením REACH a CLP, tj. výrobce, dovozce, následné uživatele, distributory. Dále pro pracovníky odpovědné za nákup/prodej/používání chemických látek a směsí, za ekologii podniku, sledování aktuální legislativy a její plnění.
Jde o základní seminář s představením jednotlivých povinností, které ukládá evropská i česká chemická legislativa. Seminář je určen k identifikaci povinnosti jednotlivých článků v dodavatelském řetězci i uživatelů. Podrobné informace o řešení jednotlivých povinnosti jsou představeny na dalších specializovanějších seminářích.

Obsah kurzu:

 • Základní principy nařízení REACH a související povinnosti

 • Základní principy nařízení CLP – základy klasifikace a značení

 • Povinnosti v dodavatelském řetězci při uvádění chemických látek a směsí na trh

 • Nařízení REACH – povinnosti v dodavatelském řetězci ve vztahu k registraci, notifikaci (oznamování látek na ECHA), povolování, omezování – základy týkající se látek, směsí, a předmětů)

 • Bezpečnostní listy - základní povinnosti

 • Klasifikace, balení označování podle CLP - základní principy nařízení a důrazem na praxi v rámci dodavatelského řetězce.

 • Označování  podle CLP - základní principy, označování malých a velkých balení, označování směsí pro prodej spotřebiteli.

 • Stručné představení povinností při nakládání s chemickými výrobky na pracovišti.

Délka trvání:

1 den

Přednášející:

Ing. Hana Krejsová

Místo konání:

Praha: Svaz českých a moravských výrobních družstev, Václavské náměstí 21, Praha 1

Brno: Brno: Svaz českých a moravských výrobních družstev, Kozí 4, 656 99 Brno

Cena:

1 983 Kč + DPH. Účastnický poplatek zahrnuje občerstvení, studijní materiály. Cena včetně DPH je 2 400 Kč. Způsob platby: fakturou či hotově na místě

Kontakt:

Kontaktní osoba:
Ing. Jan Vilím
Wcontact s.r.o.
U král. louky 8
Praha 5
tel. 257 310 542,
e-mail: info@ekonoviny.cz