Seminář AKTUÁLNÍ ZMĚNY CHEMICKÉ LEGISLATIVY - aktualizační kurz pro "pokročilé"

 10. 04. 2017:  Brno  26. 04. 2017:  Praha

Změny v nařízení REACH a související povinnosti v dodavatelském řetězci. Změny v nařízení CLP související s uváděním chemických látek a směsí na trh. Principy označování, dodatkové značení detergentů a biocidů dle příslušných nařízení.
Oznamování směsí podle chemického zákona. Novela zákona 258/2000 Sb.

Název:

Seminář AKTUÁLNÍ ZMĚNY CHEMICKÉ LEGISLATIVY - aktualizační kurz pro "pokročilé"

Chci zaregistrovat místo na semináři

Termín:

10. 04. 2017:  Brno
26. 04. 2017:  Praha

Zahájení:

9.00 hod. Předpokládané ukončení: 14.00 hod. Prezence od 8.30.

Program:

Program: (9.00 hod - cca 14.00 hod.)

  • Novinky v nařízení REACH a související povinnosti v dodavatelském řetězci (novely, oznamování, povolování – informace, které lze najít na stránkách ECHA)
  • Novinky v nařízení CLP – související s uváděním chemických látek a směsí na trh
  • Novelizované znění základního návodu k CLP
  • Přehled změn v CLP platných od 1.6. 2015
  • Principy označování (velké a malé balení, balení pro spotřebitele, přeprava, dodatkové značení detergentů a biocidů dle příslušných nařízení)
  • Novela zákona 258/2000, §44a a §44b - nakládání s chemickými látkami. Písemná pravidla podle novely, převod mezi pravidly podle chemického zákona a podle CLP)
  • Pro zájemce na konci semináře: oznamování směsí podle chemického zákona

Délka trvání:

1 den

Přednášející:

Ing. Hana Krejsová

Místo konání:

Praha: Svaz českých a moravských výrobních družstev, Václavské náměstí 21, Praha 1

Brno: Brno: Svaz českých a moravských výrobních družstev, Kozí 4, 656 99 Brno

Cena:

1 983 Kč/1 den + DPH. Účastnický poplatek zahrnuje občerstvení, studijní materiály. Cena včetně DPH je 2 400 Kč/1den. Způsob platby: fakturou či hotově na místě

Kontakt:

Kontaktní osoba:
Ing. Jan Vilím
Wcontact s.r.o.
U král. louky 8
Praha 5
tel. 257 310 542,
e-mail: info@ekonoviny.cz

Prezentace ke stažení:

Seminář AKTUÁLNÍ ZMĚNY CHEMICKÉ LEGISLATIVY - 13.10.2016 Praha:

1. Chemická legislativa 

2. Příloha ECHA 1

3. Příloha ECHA 2

4. Příloha ECHA 3

5. Příloha ECHA 4