Seminář Bezpečnostní list - sestavování a kontrola BL, odborná způsobilost

Tvorba, úprava a kontrola bezpečnostních listů "krok za krokem". Nejčastější chyby v bezpečnostních listech. Formát BL po 1.6. 2017. Základní informace o expozičních scénářích. Oznamování chemických směsí. Získání odborné způsobilosti pro tvorbu bezpečnostních listů.

 • tvorba a úprava bezpečnostních listů na základě podkladů od výrobců CHLS
 • kontrola bezpečnostních listů
 • nejčastější chyby v bezpečnostních listech
 • formáty BL po 1.6. 2017
 • základní informace o rozšířeném bezpečnostním listu – expoziční scénáře a jejich využití v praxi
 • základní informace o oznamování nebezpečných chemických směsí na MZd (CHLAP)
 • získání odborné způsobilosti pro tvorbu bezpečnostních listů

Název:

Bezpečnostní list - sestavování a kontrola BL, odborná způsobilost

Chci zaregistrovat místo na semináři

Termín:

14.3.2019: Praha
24.10.2019: Praha

Zahájení:

9.00 hod. Předpokládané ukončení: 14.00 hod. Prezence od 8.30.

Obsah:


Určeno pro:

Osoby dotčené nařízením REACH a CLP, tj. výrobce, dovozce, následné uživatele, distributory. Dále pro pracovníky odpovědné za nákup/prodej chemických látek a směsí, za ekologii podniku, sledování aktuální legislativy a její plnění.
Seminář je určen spíše pro osoby začínající s BL. Pro pokročilejší je určen seminář Rozšířený bezpečnostní list – expoziční scénáře.

Obsah kurzu:

 • Tvorba a kontrola bezpečnostních listů podle aktuálních předpisů (nařízení REACH, CLP) a návodů (ECHA)
 • Bezpečnostní list po 1.6.2017 podle nařízení 830/2015 a dalších novel nařízení CLP/REACH
 • Opakující chyby v bezpečnostních listech
 • Základní povinnosti související s expozičními scénáři
 • Oznamování nebezpečných chemických směsí na MZd (CHLAP)
 • Praktické příklady

Délka trvání:

1 den

Přednášející:

Envigroup

Místo konání:

Praha: Svaz českých a moravských výrobních družstev, Václavské náměstí 21, Praha 1

Brno: Svaz českých a moravských výrobních družstev, Kozí 4, 656 99 Brno

Cena:

2.975 Kč + DPH. Účastnický poplatek zahrnuje občerstvení, studijní materiály. Cena včetně DPH je 3.600 Kč. Způsob platby: fakturou či hotově na místě

Kontakt:

Kontaktní osoba:
Ing. Jan Vilím
Wcontact s.r.o.
U král. louky 8
Praha 5
tel. 257 310 542,
e-mail: info@ekonoviny.cz

Prezentace ke stažení:

Seminář Bezpečnostní list - sestavování a kontrola BL, odborná způsobilost - 31.5.2018: Praha

   Prezentace Bezpečnostní list 
   Bezpečnostní list - návod  
   Bezpečnostní list - dotazník