Seminář Chemická legislativa (REACH, CLP a další) + bezpečnostní list (2-denní kurz)

Chemická legislativa pro výrobce, dovozce, distributory a následné uživatele pro praxi. Prakticky zaměřený intenzivní kurz pro osoby odpovědné za uvádění chem. látek/směsí na trh/do oběhu či jejich používání při své průmyslové nebo profesionální činnosti.  Kurz s představením základních povinností, které ukládá evropská i česká chemická legislativa. Podrobněji jsou řešeny praktické povinnosti při uvádění na trh (označování, oznamování, bezpečnostní list). Tvorba, úprava a kontrola bezpečnostních listů "krok za krokem".

Cíl kurzu je pomoci novým zaměstnancům, kteří mají na starost chemické výrobky a současně je určen všem, kteří si chtějí zopakovat základní principy náročné chemické legislativy.

Název:

2-denní kurz: Chemická legislativa, oznamování, označování a bezpečnostní list

Chci zaregistrovat místo na semináři

Termín:

13.3.2019: Praha
23.10.2019: Praha

Zahájeni:

9.00 hod. Předpokládané ukončení: 14.00 hod. Prezence od 8.30.

Program:

Hlavní témata:

 • základní principy nařízení REACH a CLP
 • povinnosti v dodavatelském řetězci při uvádění chemických látek a směsí na trh
 • konkrétní povinnosti výrobců, dovozců, následných uživatelů, distributorů a prodejců
 • oznamování látek na ECHA a oznamování směsí do databáze CHLaP 
 • balení a označování podle CLP - základní principy nařízení a důrazem na praxi v rámci dodavatelského řetězce
 • zákon 258/2000 Sb., povinnosti k nakládání s chemickými výrobky
 • tvorba, úprava a kontrola bezpečnostních listů "krok za krokem"

Určeno pro:

Osoby dotčené nařízením REACH a CLP, tj. výrobce, dovozce, následné uživatele, distributory, prodejce a poradce. Dále pro pracovníky odpovědné za nákup/prodej/používíní chemických látek a směsí, za ekologii podniku, sledování aktuální legislativy a její plnění.
Jde o kurz s představením základních jednotlivých povinností, které ukládá evropská i česká chemická legislativa. Podrobněji jsou řešeny povinnosti při uvádění na trh (označování, oznamování, bezpečnostní list). Absolvent kurzu by měl zvládnout

 • idenfikovat povinnosti při výrobě/dovozu látek či směsí
 • zpracovat oznámení směsi do databáze CHLaP
 • zpracovat české označení látky/směsi
 • zabezpečit nakládání s CHL na pracovištích
 • zpracovat/upravit bezpečnostní list z podkladů výrobce


Bonus:
Účastník obdrží kompletní výbavu pro podnikového ekologa v ceně 3 445 Kč (2 850 Kč bez DPH):

 • e-book Průvodce podnikovou ekologií vč. aplikace ILNO s ročním přístupem
 • kniha Povinnosti firem v podnikové ekologii v aktuálním vydání

1. den: Chemická legislativa

 • základní požadavky nařízení REACH
 • základní požadavky nařízení CLP
 • povolování, omezování – základy týkající se látek, směsí, a předmětů
 • oznamování směsí na agenturu ECHA
 • oznamování směsí do databáze CHLaP
 • požadavky na balení a označování látek a směsí (vytvoření etikety podle údajů z BL)
 • zákon 258/2000 Sb., povinnosti k nakládání s chemickými výrobky (pravidla, školení, věkové omezení)

2. den: Bezpečnostní list

 • tvorba, úprava a kontrola bezpečnostních listů "krok za krokem"
 • nejčastější chyby v bezpečnostních listech
 • formáty BL po 1.6. 2017
 • základní informace o rozšířeném bezpečnostním listu – expoziční scénáře a jejich využití v praxi

Délka trvání:

2 dny

Přednášející:

Envigroup

Místo konání:

Praha: Svaz českých a moravských výrobních družstev, Václavské náměstí 21, Praha 1

Brno: Brno: Svaz českých a moravských výrobních družstev, Kozí 4, 656 99 Brno

Cena:

4.959 Kč/2 dny + DPH. Účastnický poplatek zahrnuje občerstvení, studijní materiály. Cena včetně DPH je 6.000 Kč/2dny. Způsob platby: fakturou či hotově na místě

Kontakt:

Kontaktní osoba:
Ing. Jan Vilím
Wcontact s.r.o.
U král. louky 8
Praha 5
tel. 257 310 542,
e-mail: info@ekonoviny.cz