Bezpečné nakládání s chemikáliemi

Poskytujeme informační služby a systémy pro správu chemických zásob a skladů, bezpečnostních listů a tvorbu etiket. Naše databáze chemických látek vám ukáže, jak správně označovat nebezpeřné chemické látky.

Bezpečnostní list (BL) nebo i Safety Data Sheet (SDS) představije soubor informací pro nakládání s nebezpečnými látkami/směsmi.

Registr chemických látek a bezpečnostních listů CHEMAX je programový databázový systém pro správu vašeho chemického portfolia.

Naše etikety jsou vždy v souladu s legislativními požadavky

Zaškolíme vaše pracovníky pro nakládání s chemickými látkami - EH&S Školení a certifikace.

Registr chemických látek CHEMAX

Získejte informace o klíčových funkcích programu CHEMAX, jak může náš software zorganizovat vaše chemikálie a bezpečnostní listy.

 

Správa, distribuce a audit bezpečnostních listů

Vaše bezpečnostní listy připojíme do databáze systému EUROCHEM který zajistí jejich automatickou distribuci vašim zákazníkům. Oceníte snadnost této procedury a vaši zákazníci budou včas informování o všech změnách. Provedeme audit vašeho chemického portfolia a doplníme případné nesrovnalosti (bezpečnostní listy, pravidla pro nakládání, etikety) tak, aby vaše společnost dostála všem zákonným požadavkům.

Výrobci jsou také uživatelé chemických látek

Společnosti, které mají libovolnou produkci, potřebují zajistit nejen bezpečnost svých výrobků, ale i bezpečnost svých zaměstnanců, kteří manipulují s chemikáliemi nebo nebezpečnými látkami na pracovišti. Skutečně poskytujete svým zaměstnancům veškeré informace? Ukážeme vám, že to lze snadno a levně pomocí nejmodernějších technologií.

EKOHELP – moderní nástroj pro ekologický audit firmy

Pomocí tohoto nástroje si snadno vytvoříte vlastní ekologický audit - EKOaudit – tj. posouzení souladu činnosti organizace s právními a ostatními požadavky vztahující se k ochraně životního prostředí (environmentální legislativa). Jednotlivé povinnosti, které se Vás týkají, můžete uložit do vlastního registru a snadno je pak využít při opětovném auditu. Ke všem legislativním předpisům, podle kterých audit sestavujete, si můžete zobrazit jejich plná znění a přesvědčit se, zda se určitá zákonná povinnost opravdu vztahuje i na vaší společnost. Nedílnou součástí auditu je i neustálé sledování legislativních změn, které je velmi časově náročné a které vám v rámci předplatného služby budeme minimálně 1 x měsíčně dodávat formou emailového newsletteru (ENVIreport).

TOXI

Databáze TOXI - databáze nebezpečných chemických látek dle evropského nařízení CLP o klasifikaci, označování a balení chemických látek a směsí (z angl. Classification, Labelling and Packaging). Tento právní předpis zavádí v celé EU nový systém klasifikace a označování chemických látek , který vychází z globálně harmonizovaného systému Organizace spojených národů (UN GHS). Součástí tohoto nařízení je i databáze chemických látek a jejich bezpečnostní klasifikace.